7. Waddenkustroute Metslawier

1. Vanaf de startplaats bij de sportzaal/tennisbanen rechts; Singel 

2. Einde weg links; Roptawei 

3. Op de kruising rechts; Stasjonswei 

4. De Stasjonswei gaat over in de Mearswei 

5. In Niawier rechtdoor; Auck Doniastrjitte 

6. Einde weg links; Siercksmawei 

7. Na 400m rechts; De Singel 

8. Einde weg rechts; Bartenswei 

9. De Bartenswei 2,5 km volgen 

10. Eind weg rechts, Bollingwier volgen richting de provinciale weg N358 (let op: gevaarlijke oversteek) 

11. De N358 oversteken en linksaf de parallelweg volgen; Ald Each 

12. De Ald Each gaat over in de Wiesterwei 

13. Einde weg rechts, de Wiesterwei volgen 

14. Na ongeveer 500m links richting Wierum; Hochtswei 

15. In Wierum einde weg links, Pastorijstrjitte 

16. Pastorijstrjitte gaat over in de Haadstrjitte 

17. Einde Haadstrjitte links; Ternaarderwei 

18. 1ste weg links (na ruim 2 km); Nesserwei 

19. Einde weg links; Wiesterwei 

20. 1ste weg rechts; blijft de Wiesterwei 

21. Wiesterwei gaat over in de Ald Each tot aan het dorp Oosternijkerk 

22. Einde weg rechtsaf; Het Oogh 

23. Direct weer links; Griene Wei 

24. 3de weg rechts; De Buorren 

25. Na ongeveer 1 km links; Ropsterwei 

26. Einde weg rechts richting de N358; Roptawei 

27. Op de rotonde rechtdoor en de Roptawei volgen het dorp Metslawier in 

28. 1ste weg links; Singel 

29. Links ligt de startplaats bij de sportzaal/tennisbanen 

Deze route gaat door het oude cultuurlandschap van Noordoost Fryslân. Een uitgestrekt weidegebied met Hollandse koeien en Fryske hynders! 
Lengte 16 km
Soort route Men- en ruiterroute
Typering route    Vlak
Startplaats

Parkeerplaats bij de sportzaal/tennisbanen

Singel 4

9123 JX Metslawier

Obstakels       Oversteek provinciale weg
Ondergrond     

Verhard (menners)

Berm (ruiters)Deze

Cartografie: © 2012 Herman Dorgeloo