9. Route Moddergat - De Kolken

1. Vanaf de startplaats bij Kofje en Tee Drinkerij Yke-Muoi rechts; Seewei 

2. Op de kruising links; De Wiel 

3. De weg volgen, gaat over in de Achterwei 

4. Achterwei blijven volgen 

5. Op de T-splitsing links; Mûnewei 

6. De Mûnewei volgen 

 

RUITERS: 

7. 1ste klinkerpad links 

8. Einde klinkerpad rechts, weg volgen; Dyksterwei 

9. Einde weg links door het Dyksgat (doorgang in de dijk) Vervolg route bij punt 13 

 

MENNERS: 

10. Mûnewei wordt Boltawei 

11. 1ste weg links; Dyksterwei 

12. Einde weg rechts, door het Dyksgat (doorgang in de dijk) 

13. Na de dijkdoorgang rechts en weg volgen; Alddyk 

14. Einde weg rechts door de tunnel onder de provinciale weg; Bantswei 

15. 1ste weg links richting Kollum 

16. 3de weg rechts; Healbeamswei (Jewier) 

17. Na ruim 2 km rechts; Sylsterwei 

18. Kruispunt oversteken en Sylsterwei richting Anjum volgen (let op: gevaarlijke oversteek) 

19. Vóór het dorp Anjum links; Hjellingswei 

20. Na ongeveer 1,5 km rechts; Weardwei 

21. Weardwei gaat over in de Kleasterwei, volg de weg rechtdoor 

22. Einde weg rechts; Keechsdyk 

23. Provinciale weg N361 oversteken (let op: gevaarlijke oversteek) 

24. Kûpwei volgen richting het dorp Morra 

25. Rechts aanhouden; Bûtenwei 

26. Op splitsing rechts aanhouden; Griene Reed 

27. Na 700 m links richting Lioessens; Garewei 

28. In Lioessens de Doarpsstrjitte volgen 

29. Doarpsstrjitte gaat over in de Grytsjewei 

30. Einde weg rechts; Langgrousterwei 

31. Na 1,5 km links; Mûnewei 

32. Mûnewei volgen het dorp in (Peasens) 

33. De Buorren rechtdoor volgen; Seewei (Moddergat) 

34. Einde Seewei ligt links de startplaats bij Kofje en Tee Drinkerij Yke-Muoi 

De startplaats (tevens eindpunt) van deze route ligt op de zeedijk. Het uitzicht over het Wad is hier schitterend. De route voert u richting het Nationaal Park Lauwersmeer. U rijdt door een ongerept en puur gebied met een weidsheid zoals alleen het noorden van Fryslân dat kent! 
Lengte 21 km
Soort route Men- en ruiterroute
Typering route    Vlak
Startplaats

Parkeerplaats achter Kofje en Tee Drinkerij

Yke-Muoi

De Oere 4

89142 VL Moddergat

0519-589723

Obstakels      

Viaduct ondergang

Oversteek provinciale weg

Ondergrond     

Verhard (menners)

Berm (ruiters)

Cartografie: © 2012 Herman Dorgeloo