16. Stateroute Driezum

Het startpunt van deze route bevindt zich ter hoogte van Rinsma State, een landgoed uit circa 1511 met bos en park. De route loopt door een landschap met smalle besloten percelen en hier en daar een doorkijkje naar een lager gelegen veengebied. Houtwallen en elzensingels die elders in het land al lang verdwenen zijn, zijn hier nog volop aanwezig. Een groot deel van Nederland zag er vroeger zo uit. In het Nationaal Landschap de Noardlike Fryske Wâlden, waar deze route doorheen loopt, is het bewaard gebleven. Een mooie route door een uniek gebied. 

1. Vanaf het terrein van startplaats camping Boszicht rechts; Van Sytzamawei 

2. De weg blijven volgen, gaat over in de Achterwei 

3. Na het dorp Wâlterswâld 1ste weg links; Tjeerd Foekesloane 

4. Kruising rechtdoor oversteken; Johannes Durksloane 

5. Einde weg links; Dwarsloane 

6. Einde weg rechts; Broekloane 

7. Deze weg blijven volgen, Broekloane gaat over in Miedloane 

8. Brug oversteken 

9. 1ste weg links richting Triemen/Westergeest; Mieden 

10. 1ste weg links richting Driezum; Langwaersterwei 

 

De volgende optie loopt door een broedgebied voor vogels. In het broedseizoen (15 maart t/m 15 juli) is dit gebied afgesloten met een slagboom. Ruiters mogen hier het gehele jaar langs. Menners vervolgen de verharde weg bij punt 13. 

 

11. 1ste zandpad rechts (pad loopt door een broedgebied voor vogels) 

12. Einde zandpad rechts; Miedwei Vervolg bij punt 15 

13. Langwaersterwei gaat over in Petsleatswei 

14. Einde weg rechts; Miedwei 

15. Einde weg links richting Triemen; Eastbroeksterwei 

16. Eastbroeksterwei gaat over in De Dôlle In het dorp Triemen zijn twee opties mogelijk: een korte route en een lange route. Korte route: 

17. Einde weg links; Triemsterloane 

18. Provinciale weg N910 oversteken 

19. Brug over en weg vervolgen; Eelke 

 

Lange route:

 

20. Einde weg rechts; Triemsterloane 

21. 1ste weg links; De Triemen 

22. Einde weg links richting Oudwoude; Hústernoard 

23. Provinciale weg N910 oversteken 

24. Brug over en weg vervolgen; Hústernoard 

25. Einde weg links richting Westergeest; Simmerwei 

26. Einde weg rechts; Eelke Meinertswei 

27. Weg door het dorp Westergeest blijven volgen 

28. Links aanhouden richting Ee/Dokkum (fiets) 

29. Brug over en de Wearderboarsterwei volgen 

30. Bij splitsing links aanhouden richting Dokkum; Keatlingwier 

31. Brug en provinciale weg N910 oversteken 

32. Weg rechtdoor vervolgen; Eastwâld 

33. Na ongeveer 500m links; Leiensingel 

34. Leiensingel gaat 2x rechts en komt weer uit op Eastwâld/Van Sytzamawei 

35. Einde weg links; Eastwâld/Van Sytzamawei 

36. Rechts ligt startplaats camping Boszicht

Lengte 21 km (verkorte route 17,5 km)
Soort route Men- en ruiterroute
Typering route   

Vlak

Zandwegen

Startplaats

Camping Boszicht

Van Sytzamawei 39

9114 RV Driezum

0511-424349 / 06-42552565

Obstakels      

Brug

Oversteek provinciale weg

Ondergrond     

Verhard en onverhard (menners en ruiters)

Berm (ruiters)

Cartografie: © 2012 Herman Dorgeloo

Hele route

Korte route