3. Terpenroute Hegebeintum

In het kustgebied van Fryslân zijn veel terpen. Het zijn eeuwenoude woonheuvels in het landschap waar de vroegere bewoners hun nederzettingen bouwden. De terp van Hegebeintum is met 8,80m boven N.A.P. de hoogste terp van Nederland. De 12e eeuwse kerk bovenop de terp heeft een aantal prachtige rouwborden, onder meer van voormalige bewoners van het nabijgelegen Harsta State. De kerk kan worden bezichtigd. Aan de voet van de terp is een bezoekerscentrum van waaruit rondleidingen worden verzorgd. 

1. Vanaf het parkeerterrein van startplaats Bezoekerscentrum Hegebeintum links; Pypkedyk 

2. 1ste weg links; Underom 

3. 1ste weg links; Mr. Boeleswei 

4. Einde weg rechts; Hegebeintumerdyk (let op: drukke weg) 

5. 1ste weg links het dorp Ferwert in; Hegebeintumerdyk 

6. Na 2de weg links, linksaf het onverharde pad op; Tsjustere Reedsje 

7. Tsjustere Reedsje rechts aanhouden bij bocht 

8. Einde onverharde pad Tsjustere Reedsje links; Kleasterwei 

9. Kleasterwei gaat over in de Herjuwsmawei 

10. 1ste weg links; It Kleaster 

11. De weg gaat over in een breed fietspad 

12. Fietspad volgen over de brug 

13. Einde pad links; Kleasterdyk (let op: drukke weg) 

14. 1ste weg links; Patroanswei 

15. Patroanswei gaat over in Mieddyk 

16. Einde Mieddyk links; Harstawei 

17. Meteen rechts; oprijlaan van de Harsta Hoeve en Harsta State 

18. Oprijlaan links vervolgen, voor Harsta State langs 

19. Einde oprijlaan links; Vogelzangsterweg 

20. 1ste weg links; Pypkedyk 

21. Rechts ligt startplaats Bezoekerscentrum 

Hier worden ook terpvondsten getoond en u kunt er terecht voor een kop koffie. Onderaan de terp is een reconstructie gemaakt van de terpafgraving en de afvoer van terpaarde. In het overwegend agrarische gebied liggen meerdere pittoreske dorpen waar het lijkt of de tijd heeft stilgestaan. In dit ‘Terpenlân’ komt er een weldaad van rust over u heen! 
Lengte 9.5 km
Soort route Men- en ruiterroute
Typering route   

Vlak

Oversteek drukke weg

Startplaats

Parkeerplaats Bezoekerscentrum en VVV Hegebeintum

Pypkedyk 4

9173 GC Hegebeintum

0518-411783

Alternatieve startplaats     

Nabij gelegen bietenplek aan de Hegebeintumerdyk

Obstakels       Verhard en onverhard (menners en ruiters)
Ondergrond     

Berm (ruiters)

Cartografie: © 2012 Herman Dorgeloo