19. Grensroute Fryslân-Groningen

In het grensgebied van Fryslân en Groningen slingert deze route door het landschap. De route laat u het typische coulisselandschap zien, maar ook het open weidegebied van de Surhuizumermieden. De mieden of maden zijn van oudsher hooilanden waar het vaak te drassig was om het vee te laten grazen, maar waar het malse gras wel zorgde voor een goede wintervoorraad hooi of kuil. Ook loopt de route langs de Feansterfeart. Deze vaart is in 1648/1649 gegraven om de turf af te voeren die in deze streek eerst door kloosterlingen en later door bedrijven werd gewonnen. 

1. Vanaf het parkeerterrein linksaf; It Oast 

2. 1ste weg links; Skoalikkers 

3. Links aanhouden; Pypkewei, gaat over in It Noard 

4. Weg volgen tot het dorp Surhuizum 

5. Meteen na het plaatsnaambord links; C. Schuurmanwei 

6. Einde weg links; fietspad volgen langs de provinciale weg N358 

7. Na 100m rechts de provinciale weg N358 oversteken; Koaisreed volgen (onverhard) Verkorte route menners en ruiters: 

8. Einde pad rechts; Koaiwei 

9. Einde weg links; De Rysloane 

10. Einde weg rechts; Miedwei (let op: smalle berm en water langszij) Vervolg bij punt 15 

11. Einde pad links; Koaiwei 

12. 1steweg links richting Buitenpost; Heawei 

13. 1ste weg rechts richting Stroobos; Oude Vaart 

14. Op de driesprong rechts richting Surhuizum; Miedwei (let op: smalle berm en water langszij) 

15. 1ste weg links, na ongeveer 1 km, richting Doezum; Doezumerwei 

16. Doezumerwei gaat over in Peebos 

 

RUITERS: Bij droge omstandigheden is dit alternatief (zandpad) ook voor menwagens geschikt: 

17. 1ste weg rechts; Peebos (doodlopende weg) 

18. Peebos gaat over in zandpad; Fryske Dyk 

19. Einde zandpad rechts; Kaleweg Vervolg route bij punt 27 

 

MENNERS: 

20. 1ste weg links; Peebos 

21. 1ste weg rechts; Jiltdijksreed 

22. Einde weg rechts; Kaleweg 

23. 1ste weg links; Verbindingsweg 

24. 1ste weg rechts; Provincialeweg 

25. 1ste weg rechts; Oosterdwarsreed 

26. Einde weg links; Kaleweg 

27. Volg de Kealewei paralel aan de provinciale weg N358 

28. Bij rotonde provinciale weg oversteken; Koartwâld 

29. Direct rechtsaf het fietspad op 

30. Na ongeveer 200m links; Hurde Eker 

31. Rechtdoor, Hurde Eker wordt Pûsterwei 

32. 1ste weg links; It Langfal 

33. 2de weg rechts; Feartswâl 

34. Einde weg rechts; Krúswei 

35. Op het kruispunt rechtdoor; Reaskuorre, gaat over in Legeloane (let op: er liggen oude veeroosters in de weg, deze zijn via de berm te omzeilen) 

36. 1ste weg rechts, na ongeveer 1,5 km (vlak voor Augustinusga); Efterwei 

37. Einde weg links; Skoalikkers 38. Einde weg rechts; It Oast 39. Rechts ligt de startplaats (parkeerplaatsen sportveld) 

Lengte

25 km (verkorte route 21 km)

(alleen voor ruiters 21 of 17 km)

Soort route Men- en ruiterroute
Typering route   

Vlak

Zandwegen

Startplaats

Parkeerplaats bij

sportcomplex Easterbuorren

It Oast 1A

9284 TC Augustinusga

Obstakels      

Oversteek provinciale weg

Ondergrond     

Verhard en deels onverhard (menners en ruiters)

Berm (ruiters)

Cartografie: © 2012 Herman Dorgeloo
Korte route

Hele

route

Korte ruiter route