20. Coulisselandschapsroute Harkema

Deze route slingert door het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is al in de middeleeuwen ontstaan en tot op de dag van vandaag vrijwel niet veranderd. Bomen en sloten bepalen het gebied met lange, rechte lijnen. In dit landschap van onverwachte glooiingen, heggen en ronde poelen vind je overal zandpaden en smalle klinkerweggetjes. De zandpaden dateren veelal uit de middeleeuwen en dienden als korte route naar kloosters, boerderijen of kerken. De Noardlike Fryske Wâlden, één van de bekendste coulisselandschappen van Nederland, is uniek in zijn soort met haar prachtige half open landschap! Dankzij de trots van de bewoners zijn de vele houtwallen en elzensingels, die elders in Nederland vrijwel verdwenen zijn, hier nog volop aanwezig. 

1. Vanaf de parkeerplaats links; De Ketting 

2. Einde weg rechts; Warreboslaan 

3. 1ste weg links; Burmaniastraat 

4. Weg volgen; Burmaniastraat wordt Badlaan 

5. Einde van de weg rechts; Gedempte Vaart 

 

ALTERNATIEF VOOR RUITERS: 

6. einde van de weg links; Gedempte Vaart 

7. 1ste weg rechts; Havenstraat. Is doodlopend, gaat over in fietspad 

8. Fietspad komt uit op de Feartswâl 

Vervolg route bij punt 13 

9. 1ste weg links; Vierhuisterweg 

10. Op de rotonde rechtdoor 

11. Na de bocht naar links en voor de bocht naar rechts neemt u links de parallelweg richting het water; Feartswâl 

12. De brug over en rechts 

13. Einde weg de Warmoltsstrjitte oversteken en rechtdoor; Feartswâl 

14. Einde weg links; Krúswei 

15. Op driesprong rechts; Krúswei volgen 

16. Einde weg links; De Rysloane (fietspad) 

17. 1ste weg rechts (oversteken); Lytse Wei 

18. Lytse Wei volgen tot vlak voor Drogeham 

19. Voor Drogeham linksaf; Skieppedrifte 

20. Provinciale weg (N369) oversteken (let op: gevaarlijke oversteek) en linksaf 

21. Parallel aan de provinciale weg richting Harkema 

22. Rechts aanhouden; Mûntsegroppe 

23. Mûntsegroppe volgen, wordt zandpad 

24. Seadwei oversteken, Mûntsegroppe volgen 

25. Klinkerweg verandert weer in zandpad 

26. 1ste pad links 

27. Na 400m provinciale weg oversteken (let op: gevaarlijke oversteek) 

28. Na oversteken linksaf; Langewyk 

29. Na 50m rechts; Stuversloane 

 

ALTERNATIEF VOOR RUITERS: 

30. Einde weg rechts; De Fjouwer Roeden 

31. 1ste weg links; Stienstrawei 

32. Einde weg links; Dwarsdjip 

33. Met de bocht mee naar rechts; Koartewyk 

34. Einde weg rechts; Boelenswei 

Vervolg route bij punt 38 

35. Einde weg links; De Fjouwer Roeden 

36. Op driesprong rechts; Parksterreed 

37. Einde weg rechts; Boelenswei 

38. Door het dorp Boelenslaan rijden en einde weg links; De Trije Roeden 

39. 1ste weg rechts; Wildveld 

40. Wildveld volgen tot aan provinciale weg De Skieding (N358) 

41. Linksaf het fietspad op langs de provinciale weg 

42. Na ruim 100m weer links; Heidelaan 

43. Einde weg rechts; Warreboslaan 

44. Warreboslaan volgen 

Vervolg route bij punt 49

45. Rechtsaf; Kommiezenbos 

46. Op industrieterrein volg Zoom 

47. Aan het eind van Zoom linksaf; De Ketting (onverhard pad) 

48. De Ketting volgen tot u de startplaats aan uw linkerkant vindt 

49. Na het bebouwde kom bord Surhuisterveen rechts; De Ketting 

50. Rechts vindt u de startplaats 

Lengte 20 km (met opties voor ruiters 21,5 km)
Soort route Men- en ruiterroute
Typering route   

Vlak

Zandwegen

Startplaats

Parkeerplaats bij sporthal Surventohal
(
aan de overkant van de weg)

De Ketting 1

9231 AK Surhuisterveen

Obstakels      

Oversteek provinciale weg

Ondergrond     

Verhard en deels onverhard (menners en ruiters)

Berm (ruiters)

Cartografie: © 2012 Herman Dorgeloo
Hele route

Ruiter

route