1. Waddenkustroute Hallum

Lengte 19.5 km
Soort route Men- en ruiterroute
Typering route    Vlak
Startplaats

Paardenstalling Havinga

Zuidermiedweg 11

9074 LD Hallum

Obstakels       Oversteek provinciale weg
Ondergrond     

Verhard en onverhard (menners en ruiters)

Berm (ruiters)

Deze route loopt door een open landschap met natuurlijke kwelderwallen, historische terpen, middeleeuwse dorpen, kerken, molens en voormalige kloosters. Eeuwen voor de jaartelling had de zee in dit gebied nog vrij spel. Er waren nog geen dijken. Op natuurlijke verhogingen werden door de bewoners terpen gemaakt die hen bij hoog water beschermden tegen de zee. Op de terpen ontstonden vaak hele dorpen. Hallum is één van de vele terpdorpen in dit gebied. In de dorpskern is dat nog goed te zien aan de verhoging (de terp) en het rondlopende stratenpatroon om de terp. De middeleeuwse dorpskernen hebben hun authentieke karakter behouden. In de 18e eeuw werden ze via een vaarverbinding met de Dokkumer Ie ontsloten. 

1. Vanaf het terrein van startplaats paardenstalling Havinga links; Zuidermiedweg 

2. 1ste afslag links; Iedyk 

3. 2de afslag links; Noordermiedweg 

4. 1ste afslag rechts; Skettersdyk 

5. Bij Wânswert links richting Hallum; de Wirdsterterp 

6. Einde weg brug over 

7. 1ste afslag rechts, langs het water; Kelnersweg 

8. Op de kruising rechtdoor richting Hallum; Jouwsmabuorren 

9. 1ste afslag rechts; Wildlandsweg 

10. Bij de provinciale weg N357 rechts het fietspad op 

11. Provinciale weg oversteken ter hoogte van 1e weg links; Voerdeweg (let op: gevaarlijke oversteek) 

12. Voerdeweg inrijden (doodlopende weg) en volgen over onverhard gedeelte 

13. Einde weg links; Hoge Herenweg 

14. 1ste afslag links; Meekmawei 

15. 1ste afslag rechts; Meekmawei volgen 

16. Einde weg links; Doniaweg (let op: hier is veel vrachtverkeer) 

17. Provinciale weg N357 oversteken (let op: gevaarlijke oversteek) en meteen rechts; Griene Dyk 

18. 2de afslag links; Mounebuorren 

19. Meteen weer rechts langs het water; Luniastate 

20. Volg de Luniastate rechtdoor, langs de provinciale weg en voorbij de nieuwbouwwijk 

21. Op de kruising links; Zuidermiedweg 

22. Links ligt startplaats paardenstalling Havinga 

Hoewel niet meer als zodanig in gebruik, liggen de vaarten er nog wel. De Hallumer Feart loopt kaarsrecht door een groen en weids landschap naar het wereldberoemde gehucht Bartlehiem, waar Elfstedenschaatsers twee maal moeten passeren. U rijdt door een overwegend agrarisch gebied waar u nog echt de rust en de ruimte kunt ervaren. Bij Wânswert komt u langs een gedooggebied voor ganzen. 
Cartografie: © 2012 Herman Dorgeloo