Colofon

Deze website is naar beste weten en met de grootst mogelijke nauwkeurigheid samengesteld. Voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden, alsmede voor tussentijdse wijzigingen kan echter niet worden ingestaan.   

 

Website van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel,Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel

 

Mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân en Europese Unie

 

Realisatie website: 2012

Verkoopinformatie: www.dwaande.nl

Opmerkingen/klachten via www.paardrijdenfryslan.nl

Ontwerp en realisatie: Folkersma Routing en Sign

Vormgeving en DTP: Githa Jilderda, BNO

Cartografie: Herman Dorgeloo

Veldwerk: Vrijwilligers Noordoost Fryslân, Grontmij

Tekstregie: Tekst(regie): gemeenten, VVV Lauwersland, Grontmij

Fotografie: o.a. VVV Lauwersland

 

Grontmij © 2012