18. Kanaalroute

Deze route loopt voor een groot deel langs het Prinses Margrietkanaal. Dit in 1951 geopende kanaal van Fryslân naar Groningen (Van Starkenborghkanaal) volgt delen van het oude Kolonelsdiep, dat in opdracht van de Spaanse stadhouder Caspar de Robles werd gegraven tussen het Burgumer Mar en Briltil. Deze route laat u ook het typische coulisselandschap zien van dit cultuurhistorisch gebied. Houtwallen en elzensingels liggen evenwijdig aan elkaar en creëren een intieme sfeer in dit overwegend agrarisch landschap. 

1. Vanaf het terrein van startplaats De Spitkeet links; De Dúnen 

2. Einde weg rechts (zandpad); Mûntsjegroppe 

3. Na 300m gaat het zandpad over in een verharde weg parallel aan de provinciale weg N369; Lândyk 

4. Waar de Skieppedrifte van links aansluit, de provinciale weg N369 oversteken 

5. Einde weg rechts; Lytse Wei 

6. Einde weg links; De Rysloane 

7. 1ste weg rechts; Krúswei 

8. Weg volgen tot in Roodeschuur 

9. Bij het kruispunt rechtdoor; Reaskuorre (let op: er liggen oude veeroosters in de weg, deze zijn via de berm te omzeilen) 

10. Reaskuorre wordt Legeloane 

11. 1ste weg rechts, (na ongeveer 1,5 km); Efterwei 

12. Einde weg rechts; Pypkewei 

13. Weg volgen tot het dorp Surhuizum 

14. Meteen na het plaatsnaambord links; C. Schuurmanwei 

15. Einde weg links; fietspad volgen langs de provinciale weg N358 

16. Na 100m rechts de provinciale weg N358 oversteken; Koaisreed volgen (onverhard) 

17. Einde pad links; Koaiwei 

18. 1ste weg links; Heawei 

19. 1ste weg rechts richting Stroobos; Oude Vaart 

20. Op de driesprong links richting Gerkesklooster; Miedweg 

21. Na de brug links; Friese Streek

22. Bij de rotonde de weg langs het water nemen (derde afslag); Kolonelsdiep 

23. Onder de Blauwverlaatsbrug door 

24. Na de bocht naar rechts afslag links; Blauforlaet 

25. Weg langs het kanaal volgen tot Rohel 

26. 1ste weg rechts; Rohelsterweg 

 

Verkorte route is rechtdoor, weg langs het kanaal volgen. Vervolg route bij punt 28 (linksaf Alde Dyk) 

27. na ongeveer 1,5 km scherp links; Oude Dijk 

28. Op de kruising rechtdoor richting Kootstertille; Alde Dyk 

29. Over de ophaalbrug rechtdoor 

30. In het dorp Kootstertille de weg volgen 

31. Na het winkelcentrum aan de linkerhand het fietspad volgen dat links naast de weg loopt 

32. De provinciale weg N369 oversteken (let op: drukke oversteek) 

33. De weg naar Jistrum volgen; Jisteboerewei 

34. 1ste weg rechts; Tillewei 

35. 1ste weg links; Miedwei, gaat over in onverhard pad 

36. Op de kruising rechtdoor; Miedwei volgen (zandpad) 

37. Op de splitsing links aanhouden 

38. Bij het kanaal rechts; Tillepaed Indien u vanuit het Rij- en Mencentrum Heechsân start gaat u linksaf, de 1ste weg rechts (Joerelaan) en volgt u de routebeschrijving vanaf nummer 41

39. Einde weg links richting Skûlenboarch; ! Joost Wiersmawei 

40. 1ste weg links; Mounekamp 

41. 1steweg rechts; Mounekamp (onverhard) 

42. Einde weg links; Joerelaan 

43. Einde weg rechts (na ongeveer 1 km); Bosweg 

44. Aan het einde van de Bosweg links; Seadwei 

45. 1ste zandpad links; Mûntsjegroppe 

46. Rechts ligt startplaats De Spitkeet (na 300m) 

Lengte 37,5 km (verkorte route 35 km)
Soort route Men- en ruiterroute
Typering route   

Vlak

Zandwegen

Startplaats

Parkeerplaats bij Themapark De Spitkeet

De Dúnen 3

9281 KT Harkema

0512-840431

 

Rij- en Mencentrum Heechsân

Schuilenburgerweg 5

9261 XA Eastermar

0512-472028

Obstakels      

Brug

Oversteek provinciale weg

Viaduct ondergang

Ondergrond     

Verhard en deels onverhard (menners en ruiters)

Berm (ruiters)

Indien u vanuit het Rij- en Mencentrum Heechsân start gaat u linksaf, de 1ste weg rechts (Joerelaan) en volgt u de routebeschrijving vanaf nummer 41
Cartografie: © 2012 Herman Dorgeloo
Hele route

Korte

route