23. Pingoroute

Ten westen van Burgum kunt u dobben in het landschap ontdekken. Deze dobben, zogenaamde pingoruïnes, zijn overblijfselen uit de laatste ijstijd, zo’n 20.000 jaar geleden. Velen zijn gedempt of dichtgegroeid, maar in dit gebied is een aantal bewaard gebleven. De pingoruïnes zijn, net als de singels met voornamelijk elzen, kenmerkend voor het Nationaal Landschap ‘Noardlike Fryske Wâlden’. Het grootste deel van deze route gaat door een open landschap met een kleinschalig agrarisch karakter. Het westelijk deel van de route gaat door het singellandschap met haar elzen en dobben. De Langelaan vormt de scheiding tussen beide landschapstypen. 

1. Vanaf startplaats Paardenpension De Suwâldsterdyk links; Suwâldsterdyk 

2. Einde weg rechts; Suderein 

3. 1ste weg links richting Lytse Geast 

4. 1ste weg links, blijft Lytse Geast 

5. Einde weg links en meteen weer links; Symen Halbeswei 

6. 1ste weg rechts; Louwsmarwei 

7. Op de driesprong rechtdoor, zandpad; Aldemiede 

8. Aan het einde van het pad rechtdoor 

9. Einde weg links; Monnikenweg 

10. Einde weg links; Zuiderend 

11. 1ste weg rechts; Monnikenweg 

12. Monnikenweg blijven volgen 

13. Einde weg links aanhouden, Monnikenweg gaat over in Lange Laan 

14. Op kruising rechtdoor (let op: het kan hier druk zijn); Lange Laan 

15. Einde weg links; Zomerweg (let op: Zomerweg kan druk zijn) 

16. 1ste weg links; Suwâldsterdyk 

17. Na ongeveer 1 km ligt links startplaats Paardenpension De Suwâldsterdyk 

Lengte 16,5 km
Soort route Men- en ruiterroute
Startplaats

Paardenpension "De Suwâldsterdyk"

Suwâldsterdyk 4 

9255 LG Tytsjerk 

06-2209917 

Typering route  

Vlak

Zandwegen

Ondergrond     

Verhard en deels onverhard (menners en ruiters)

Berm (ruiters)

Cartografie: © 2012 Herman Dorgeloo