4. Cultuurhistorische route

Blije is een terpdorp dat al is ontstaan voordat onze jaartelling begon. De zee had vrij spel tot in de 11e eeuw een dijk werd aangelegd om de dorpen te beschermen. In de 19e eeuw is de terp grotendeels afgegraven. De imposante kerk en het kerkhof zijn bespaard gebleven. 

1. Vanaf het parkeerterrein van startplaats Bezoekerscentrum Hegebeintum links; Pypkedyk 

2. Meteen rechts; Vogelzangsterweg 

3. 2de weg rechts richting sportpark; Boatebuorren 

4. Boatebuorren gaat over in Voorstraat 

5. Einde weg links; Hoofdstraat 

6. Meteen rechts; Farrewei 

7. Na het dorp Blije 1ste weg links richting Holwerd; Farebuorren 

8. Op driesprong links; Hogedijk 

9. 1ste weg rechts; Horneweg 

10. Horneweg gaat over in De Hoarnen 

11. De Hoarnen gaat over in Medwert 

12. Einde weg rechts; Medwerterwei 

13. Medwerterwei gaat over in de Miedwei 

14. Miedwei blijven volgen en brug oversteken 

15. Na het water heet deze weg Noardermieddyk 

16. Einde weg, in het dorp Lichtaard, rechts richting Reitsum; Flieterpsterdyk 

17. 1ste weg rechts; De Houwen 

18. Einde weg rechts; Harstawei 

19. 2de weg rechts; oprijlaan van de Harsta Hoeve en Harsta State 

20. Oprijlaan links vervolgen, voor Harsta State langs 

21. Einde oprijlaan links; Vogelzangsterweg 

22. 1ste weg links; Pypkedyk 

23. Rechts ligt startplaats Bezoekerscentrum Hegebeintum 

Lengte 15,5 km
Soort route Men- en ruiterroute
Startplaats

Parkeerplaats Bezoekerscentrum en VVV Hegebeintum

Pypkedyk 4

9173 GC Hegebeintum

0518-411783

Alternatieve startplaats     

Nabij gelegen bietenplek aan de Hegebeintumerdyk

Typering route Vlak
Ondergrond     

Verhard (menners)

Berm (ruiters)

In het bezoekerscentrum van Hegebeintum vindt u een archeologisch steunpunt waar u een kleine maar interessante tentoonstelling over de eeuwenlange bewoningsgeschiedenis van Hegebeintum kunt bezichtigen. U kunt er terecht voor een kop koffie of eenvoudige lunch. Hier is ook de VVV Hegebeintum gevestigd, waar uitgebreide toeristische informatie voorhanden is. 
Cartografie: © 2012 Herman Dorgeloo