26. Vergezichtenroute Rinsumageast

Deze route gaat door een open en ruim landschap. Het gebied ligt grotendeels beneden NAP en vormt de uitloper van het uitgestrekte laagveengebied dat bekend staat als Fryslâns Lage Midden. U rijdt langs laaggelegen graslanden en open water (Eeltsjemar). Ter hoogte van Damwâld en Rinsumageast is het contrast te ervaren tussen de openheid en beslotenheid van het landschap. Rinsumageast ligt op de noordwestelijke rand van de Woudstreek, daar waar het open kleigebied overgaat in het beschutte woudenlandschap. 

1. Vanaf het terrein van startplaats De Koaipleats rechts in zuidelijke richting; Singel 

2. De Singel gaat na de flauwe bocht over in de Swartzenbergloane 

3. Op het 1ste kruispunt rechts; Tienewei 

4. Tienewei links aanhouden richting Feanwâlden 

5. 1ste kruispunt rechts richting Readtsjerk; Bûtefjild 

6. Op driesprong rechtdoor; Bûtefjildsterdyk 

7. Op driesprong rechtdoor (Readtsjerk); Tsjerkewei 

8. Tsjerkewei rechtdoor volgen, gaat over in de Boskwei 

9. Einde Boskwei op het kruispunt rechts; Wearbuorren Menners vervolg bij punt 19 

 

OPTIE 1 VOOR RUITERS: 

10. 1ste kruispunt rechts; Tuskendammen 

11. Op driesprong rechtdoor; Reidfjild 

12. Op driesprong rechtdoor; Heechfinne 

13. Heechfinne gaat over in de Finnewei 

14. Einde weg rechts; Hearewei (neem de berm naast het fietspad) 

15. Meteen links het onverharde pad op 

16. Einde pad rechts, pad langs het water volgen 

17. Verharde weg (Boarkensloane) oversteken, pad rechtdoor volgen 

18. Einde pad rechts; Yndyksloane Vervolg bij punt 32 

 

MENNERS: 

19. 1ste kruispunt rechtdoor richting Rinsumageast; Tuskenmarren 

20. In het dorp Rinsumageast de tweede weg rechts; Eysingawei 

21. Kruising oversteken; Eysingawei vervolgen Menners vervolg bij punt 30 

 

OPTIE 2 VOOR RUITERS als u niet optie 1 heeft genomen: 

22. Na 200m rechts het onverharde pad op (Staatsbosbeheer gebied) 

23. Op de driesprong links 

24. 1ste pad rechts 

25. 2de pad links 

26. Links om het open veldje heen, pad vervolgen 

27. Rechts het bos weer in, pad langs het water volgen

28. Verharde weg (Boarkensloane) oversteken, pad rechtdoor volgen 

29. Einde pad rechts; Yndyksloane Vervolg bij punt 32 

 

MENNERS: 

30. Eysingawei gaat over in Koarndyk 

31. Op kruising rechts; Yndyksloane 

32. Op kruising rechts; Achterwei 

33. Rechts aanhouden; Hearewei volgen 

34. 1ste weg links; Singel 

35. Rechts ligt startplaats camping De Koaipleats 

Lengte 18 km
Soort route Men- en ruiterroute
Startplaats

Boerderijcamping De Koaipleats

Singel 10

9104 AG Damwâld

0511-424594

Typering route   

Vlak

Zandwegen

Ondergrond     

Verhard (menners)

Berm (ruiters)

Cartografie: © 2012 Herman Dorgeloo

Hele 

route

Ruiter

route 1

Ruiter

route 2