5. Terpenroute Holwerd

Een route die u door het weidse Waddenlandschap voert en terpdorpjes aandoet die zo karakteristiek zijn voor dit noordelijke deel van Fryslân. Geniet van de rust en het oude cultuurlandschap! 

1. Vanaf het terrein van startplaats Stal Acronius rechts 

2. Na 500m links richting Holwerd; Elbasterwei 

3. Na 800m in Holwerd de 2de weg links; Prof. Holwerdastrjitte 

4. Einde weg links en na 100m rechts de parallelweg op; Tjessenswei 

5. Na 1 km rechts richting Blije; Hillige Wei 

6. Einde weg links richting Lichtaard; Miedwei 

7. Miedwei blijven volgen en brug oversteken; Noardermieddyk 

8. Einde weg, in het dorp Lichtaard links richting Raard; Flieterpsterdyk 

9. Door het dorp Raard, einde weg links; richting Foudgum 

10. 1ste weg links richting Brantgum; Spriens 

11. Na 3,5 km in Brantgum provinciale weg N356 oversteken (let op: gevaarlijke oversteek); Ringwei 

12. 2de weg rechts richting Hantum; Fjildbuorsterwei 

13. 1ste weg links (klinkerpad) 

14. In het dorp Waaxens twee keer rechts aanhouden; Poelewei 

15. 1ste weg links; Elba 

16. Rechts ligt startplaats Stal Acronius 

Lengte 16 km
Soort route Men- en ruiterroute
Typering route     Vlak
Startplaats

Stal Acronius

Elba 6

9151 AB Holwerd

0519-651375

Obstakels       Oversteek provinciale weg
Ondergrond     

Verhard (menners)

Berm (ruiters)

Cartografie: © 2012 Herman Dorgeloo